Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Twinning – Bottom UpDátum otvorenia: 26. 04. 2023 00:00

Uzávierka: 28. 09. 2023 00:00 -

ID výzvy: Twinning (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02)
Klasická výzva na predkladanie žiadostí o grant zameraných na spoluprácu medzi slovenskou výskumno-vývojovou inštitúciou a min. 2 špičkovými inštitúciami z 2 rôznych krajín.

Projekty musia byť zamerané na zvýšenie medzinárodnej reputácie slovenského subjektu, na skvalitnenie jeho výskumnej činnosti a na zlepšenie činnosti výskumných a projektových manažérov. V projektoch je možné venovať 30% z celkového rozpočtu na výskumný komponent, pričom 50% z rozpočtu na výskumný komponent musí byť určených pre koordinátora, tzn. slovenskú výskumno-vývojovú inštitúciu. Celkový rozpočet projektu by sa mal pohybovať v intervale 0,8 – 1,5 mil. EUR

Text výzvy

Hodnotenie výzvy je 1-fázové a prijímanie žiadostí končí 28. 9. 2023 o 17:00 hod.

Otvorená: 25. 4. 2023

Deadline: 28. 9. 2023

Kontakt na Slovensku – Kvetoslava Papanová