Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Sustainable, secure and competitive energy supply (HORIZON-CL5-2024-D3-01)



Dátum otvorenia: 14. 01. 2024 00:00

Uzávierka: 16. 01. 2024 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL5-2024-D3-01

Rozpočet: 148 000 000

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská




Pri napĺňaní cieľov získať vedúcu pozíciu v cenovo dostupných a udržateľných energetických technológiách sa Európska únia zameria na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov a na energetické úspory vrátane hľadania prelomových technológií. Kľúčové je znižovanie emisií skleníkových plynov, zachytávanie uhlíka, jeho následné uskladnenie a prípadné ďalšie využitie. Pri narastajúcom využití obnoviteľných zdrojov energie a vyššom podiele elektrickej energie v energetickom mixe bude treba riešiť flexibilitu výroby, skladovanie energie a využívanie synergií medzi rôznymi sieťami. Destinácia 3 zahŕňa aktivity zamerané na podporu udržateľných, bezpečných a konkurencieschopných dodávok energie.

Výzvy sú otvorené od 12. 9. 2023.

Témy výzvy:

Všetky témy výzvy HORIZON-CL5-2024-D3-01 jednokolové (single stage) s uzávierkou 16. januára 2024 o 17:00 hod SEČ.

Vo výzve je spolu 17 tém, z nich 8 typu RIA, 8 typu IA a jedna typu COFUND.

Predpokladá sa, že z rozpočtu alokovaného na výzvu vo výške 246.000000 EUR bude podporených približne 43 projektov.

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: FTO,12.9.2023, mit