Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Staying Healthy (Single stage – 2023)Dátum otvorenia: 12. 01. 2023 00:00

Uzávierka: 13. 04. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-HLTH-2023-STAYHLTH-01

Rozpočet: 40 mil.

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Téma výzvy:

HORIZON-HLTH-2023-STAYHLTH-01-01 – The Silver Deal – Person-centred health and care in European regions – RIA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 15 – 20 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 40 mil. EUR

Pracovný program pre klaster Zdravie 2023 – 2024

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 04.01.2023, mob