Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods (HORIZON-CL5-2023-D6-01)Dátum otvorenia: 04. 05. 2023 00:00

Uzávierka: 05. 09. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL5-2023-D6-01

Rozpočet: 30 000 000

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Výzva: Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods (HORIZON-CL5-2023-D6-01)

Oblasti výzvy:

  • Connected, Cooperative and Automated Mobility (CCAM) – prepojená, kooperatívna a automatizovaná mobilita
  • Safety and resilience – per mode and across all transport modes – bezpečnosť a odolnosť pre všetky a naprieč všetkými dopravnými módmi

Témy výzvy:

Všetky témy sú jednokolové (single stage) s uzávierkou 5. septembra 2023.

Vo výzve je spolu 13 tém z nich 9 typu RIA a 1 téma typu IA a dve typu CSA. Prepokladá sa, že z rozpočtu výzvy 30 000 00 EUR bude podporených približne 17 projektov.

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: FTO, zverejnené 28.4.2023, mit