Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods (HORIZON-CL5-2022-D6-02)Dátum otvorenia: 29. 04. 2022 00:00

Uzávierka: 06. 09. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL5-2022-D6-02

Rozpočet: 91 000 000

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Cieľom výzvy “ Bezpečná, pružná doprava a pokročilé služby pre mobilitu pasažierov a prepravu tovaru“ je prispieť k vytvoreniu dopravného systému pre cestujúcich a tovar, ktorý je plynulý, inteligentný, inkluzívny, odolný a udržateľný. Systém má byť „user friendly“ a využívať digitálne technológie a satelitné navigácie. Dopravné systémy by sa mali stať postupne viac odolné, aby sa predchádzalo a zabránilo možným poruchám. Výskum a inovácie podporia tri bezpečnostné piliere: technológie, regulačný rámec a ľudský faktor.

Oblasti výzvy:

  • Connected, Cooperative and Automated Mobility (CCAM) – prepojená, kooperatívna a automatizovaná mobilita
  • Safety and resilience – per mode and across all transport modes – bezpečnosť a odolnosť pre všetky a naprieč všetkými dopravnými módmi

Témy výzvy:

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: F&T OP, zverejnené 29.4.2022, mit