Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Research and Innovation actions to support the implementation of the Climate-neutral and Smart Cities Mission (HORIZON-MISS-2023-CIT-01)Dátum otvorenia: 25. 04. 2023 00:00

Uzávierka: 27. 04. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2023-CIT-01

Rozpočet: 70 000 080

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Typ výzvy: jednokolová výzva – single stage

Výzva je zameraná na podporu a propagáciu stovky európskych miest v ich systémovej transformácii na klimatickú neutralitu do roku 2030 a premena týchto miest na centrá experimentovania a inovácie.

V rámci Misie Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá sa prvá výzva v roku 2023 otvára 10. januára 2023. Zameranie dvoch tém výzvy je nasledovné:

  • Inteligentné systémy a služby pre zdieľanú mobilitu osôb a nákladu v mestských oblastiach s nulovými emisiami zameranú na používateľa
  • Digitálne dvojča pre energeticky pozitívne štvrte s čistou energiou (PED) – od modelovania k vytváraniu klimaticky neutrálnych miest

Témy výzvy:

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 6 – 25 mil. EUR v závislosti od témy.

Typ projektov: 2 x IA

Predpokladaný počet podporených projektov v rámci výzvy: max. 5

Pracovný program 2023-2024 pre oblasť misií

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: F&T OP, mit, 10.1.2023