Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Research and Innovation actions in support of the implementation of the Adaptation to Climate Change Mission (HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02)Dátum otvorenia: 11. 01. 2022 00:00

Uzávierka: 12. 04. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02

Rozpočet: 110 001 000

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Research and Innovation actions in support of the implementation of the Adaptation to Climate Change Mission (HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02)

Témy výzvy:

HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-01: Development of climate change risk assessments in European regions and communities based on a transparent and harmonised Climate Risk Assessment approach (RIA)

HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-02: Support to the regions in developing pathways towards climate resilience and corresponding innovation agendas (RIA)

HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-03: Towards asset level modelling of climate risks and adaptation (RIA)

HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-04: Large scale demonstrators of climate resilience creating cross-border value (IA)

HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-05: Local engagement of citizens in the co-creation of societal transformational change for climate resilience (RIA)

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 1,5 – 25 mil. EUR v závislosti od témy.

Typ projektov: 4 x RIA a IA

Predpokladaný počet podporených projektov v rámci výzvy: 7

Pracovný program 2021 – 2022 pre oblasť misií

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: F&T OP, 16.12.2021