Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Preparing UNCAN.eu, a European initiative to understand cancerDátum otvorenia: 23. 06. 2021 00:00

Uzávierka: 20. 10. 2021 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2021-UNCAN-01

Rozpočet: 3 mil.

Kontaktná osoba: Monika Brečková
HORIZON-MISS-2021-UNCAN-01-01: Preparing UNCAN.eu, a European initiative to understand cancer – CSA

Podporené bude vybudovanie spoločnej európskej platformy UNCAN.eu, ktorá sa bude koncentrovať na dôkladné porozumenie rakoviny. Platforma je otvorená pre národné/regionálne systémy zdravotníctva a iné relevantné verejné inštitúcie, výskumné organizácie, súkromných investorov, pacientske organizácie a pod.

Cieľom platformy je:

  • rozvíjanie existujúcich výskumných infraštruktúr a investícií do vývoja modelov a technológií v súvislosti s nedostatočne preskúmanými typmi rakoviny
  • vytvorenie strategického programu v oblasti rakovinového výskumu
  • integrácia inovatívnych modelov a technológií s dátami o pacientoch, vzorkami a biomarkermi
  • interoperabilita údajov a ich opätovné využitie v súlade s ochranou údajov a princípmi FAIR

Dôležité je prepojenie s ESFRI infraštruktúrami a iniciatívou EOSC, ako aj ďalšími medzinárodnými iniciatívami, ktoré sa venujú či už výskumu, alebo zhromažďovaniu dát v oblasti rakoviny (napr. 1+Million  Genomes, SPECTA). Odporúčané sú synergie s európskymi partnerstvami, ako napr. EP pre inovatívne zdravie, EP pre personalizovanú medicínu, EP v oblasti transformácie systémov zdravotnej starostlivosti, EP pre zriedkavé ochorenia.

Očakáva sa široké regionálne zastúpenie spolupracujúcich organizácií vrátane menej rozvinutých regiónov alebo regiónov z krajín usilujúcich sa o zvýšenie výskumného a inovačného potenciálu.

Pracovný program 2021 – 2022 pre oblasť misií

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 23.6.2021, mob