Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Next generation of scientific instrumentation, tools, methods, and advanced digital solutions for RIs (2024)Dátum otvorenia: 06. 12. 2023 00:00

Uzávierka: 12. 03. 2024 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-INFRA-2024-TECH-01

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Témy výzvy:

Pracovný program pre Výskumné infraštruktúry (2023 – 2024)

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 30.11.2023, mob