Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Mission Associating Ukrainian cities to the Climate-neutral and smart cities Mission (HORIZON-MISS-2023-CIT-02)Dátum otvorenia: 04. 04. 2023 00:00

Uzávierka: 06. 09. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2023-CIT-02

Rozpočet: 5 000 009

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Typ výzvy: jednokolová výzva – single stage

Výzva je zameraná na podporu zapojenia ukrajinských miest do Misie Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá.

Celkovo sa v rámci výziev misie podporuje a propaguje stovka európskych miest v ich systémovej transformácii na klimatickú neutralitu do roku 2030 a premena týchto miest na centrá experimentovania a inovácie.

V rámci Misie Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá sa táto druhá výzva v roku 2023 otvára 4. apríla 2023.

Téma výzvy:

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 5 mil. EUR. V rámci témy bude podporený len jeden projekt.

Typ projektov: 1 x CSA

Predpokladaný počet podporených projektov v rámci výzvy: max. 5

Aktualizovaný Pracovný program 2023-24 pre oblasť misií EÚ (schválený dňa 31.3.2023)

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: F&T OP, mit, 4.4.2023