Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Increased Cybersecurity (HORIZON-CL3-2024-CS-01)Dátum otvorenia: 27. 06. 2024 00:00

Uzávierka: 20. 11. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL3-2024-CS-01

Rozpočet: 60,4 mil. €

Kontaktná osoba: Marta Kollárová
Výzva:  Zvýšená kybernetická bezpečnosť 2024 – HORIZON-CL3-2024-CS-01

Oblasti výzvy:

  • Bezpečnostné systémy, manažment, platformy a digitálne infraštruktúry
  • Kryptografia

Podľa výzvy by návrhy projektov mali prispieť k dosiahnutiu posilnenia kapacít EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti a zvrchovanosti Európskej únie v oblasti digitálnych technológií, odolnejšej digitálnej infraštruktúre, systémov a procesov, zvýšenej bezpečnosti softvéru, hardvéru a dodávateľského reťazca, posilneného povedomia a spoločné riadenie a kultúra kybernetickej bezpečnosti.
Pre zlepšenie kybernetického priestoru sa bude podporovať využívanie inovatívnych digitálnych technológií vrátane umelej inteligencie, kryptografie, masívne distribuovaných výpočtových systémov a úložísk, ako aj kvantových technológií s cieľom zvýšiť bezpečnosť údajov a posilniť kybernetickú bezpečnosť.
Všetky návrhy projektov by sa mali zameriavať na to, aby sa dopĺňali a vyhýbali sa prekrývaniu s príslušnými aktivitami financovanými z iných nástrojov EÚ vrátane Európskeho obranného fondu atď., a to na základe verejne dostupných informácií a pri zachovaní zamerania len na civilné aplikácie.

Pod uvedenou výzvou boli otvorené nasledovné témy:

HORIZON-CL3-2024-CS-01-01 Approaches and tools for security in software and hardware development and assessment
HORIZON-CL3-2024-CS-01-02 Post-quantum cryptography transition

Všetky témy tejto výzvy sú jednokolové (single stage) s uzávierkou 20. novembra 2024.

Dôležité dokumenty k výzve:
Aktualizovaný pracovný program pre Klaster 3 – Civilná bezpečnosť pre spoločnosť (17. apríl 2024) (Work Programme 2023-2025)
Všeobecné prílohy k pracovnému programu Horizont Európa – General Annexes

Nerobte zbytočné chyby pri podávaní žiadostí

 

Kontakt: Národný kontaktný bod v SR