Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Increased Cybersecurity 2023 (HORIZON-CL3-2023-CS-01)Dátum otvorenia: 29. 06. 2023 00:00

Uzávierka: 23. 11. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL3-2023-CS-01

Rozpočet: 58,70 mil. EUR

Kontaktná osoba: Marta Kollárová
Zámerom výzvy je zvýšenie kybernetickej bezpečnosti a vytváranie bezpečnejšieho online prostredia prostredníctvom rozvoja a lepšieho využívania kapacít EÚ a členských štátov, čo predpokladá najmä zvýšenú bezpečnosť pre prostredie cloud, edge computing, IoT platforiem za súčasnej zvýšenej ochrany údajov a súkromia. Výzva je v úzkom prepojení na klaster 4 – Digitalizácia.

Uvádzaný rozpočet na rok 2023 : 58,70 mil. EUR, podporených bude 10 projektov.

Oblasti výzvy:

Bezpečnostné systémy, manažment, platformy a digitálne infraštruktúry
Ochrana súkromia a identita technológií/ kryptografia
Kybernetická bezpečnosť a disruptive technológie

Témy výzvy:
HORIZON-CL3-2023-CS-01-01: Secure Computing Continuum (IoT, Edge, Cloud, Dataspaces) (IA)
HORIZON-CL3-2023-CS-01-02: Privacy-preserving and identity management technologies (IA)
HORIZON-CL3-2023-CS-01-03: Security of robust AI systems (RIA)

Všetky témy sú jednokolové (single stage) s uzávierkou 23.novembra 2023.
Vo výzve sú spolu 3 témy z nich 2 typu IA a 1 téma je typu RIA. Predpokladá sa, že z rozpočtu výzvy 58,7 000 00 EUR budú podporené približne 10 projekty.

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Marta Kollárová

Zdroj: FTO