Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Environment and healthDátum otvorenia: 23. 06. 2021 00:00

Uzávierka: 21. 09. 2021 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-

Rozpočet: 130 mil.

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Témy výzvy:

HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-01: Exposure to electromagnetic fields (EMF) and health – RIA     

HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-02: Indoor air quality and health – RIA

HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-03: Health impacts of climate change, costs and benefits of action and inaction – RIA

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 23.6.2021, mob