Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health careDátum otvorenia: 23. 06. 2021 00:00

Uzávierka: 21. 09. 2021 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-HLTH-2021-CARE-05

Rozpočet: 70 mil.

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Témy výzvy:

HORIZON-HLTH-2021-CARE-05-01: Enhancing quality of care and patient safety – RIA

HORIZON-HLTH-2021-CARE-05-02: Data-driven decision-support tools for better health and care delivery and policy-making – RIA

HORIZON-HLTH-2021-CARE-05-04: Health and care innovation procurement network – CSA

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 23.6.2021, mob