Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care (Single stage – 2023)Dátum otvorenia: 12. 01. 2023 00:00

Uzávierka: 13. 04. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-HLTH-2023-CARE-04

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Témy výzvy:

HORIZON-HLTH-2023-CARE-04-01 – Maintaining access to regular health and care services in case of cross-border emergencies – RIA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 4 – 6 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 20 mil. EUR

HORIZON-HLTH-2023-CARE-04-02 – Resilience and mental wellbeing of the health and care workforce – RIA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 4 – 6 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 20 mil. EUR

HORIZON-HLTH-2023-CARE-04-03 – Environmentally sustainable and climate neutral health and care systems – RIA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 4 – 6 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 20 mil. EUR

Pracovný program pre klaster Zdravie 2023 – 2024

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 04.01.2023, mob