Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Efficient, sustainable and inclusive energy use (HORIZON-CL5-2023-D4-02)Dátum otvorenia: 04. 05. 2023 00:00

Uzávierka: 05. 09. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL5-2023-D4-02

Rozpočet: 54 000 000

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Oblasti výzvy:

  • energeticky účinné, udržateľné a klimaticky neutrálne budovy a priemyselné zariadenia
  • priemyselné zariadenia v energetickej transformácii

Témy výzvy:

Všetky témy sú jednokolové (single stage) s uzávierkou 5. septembra 2023.

Vo výzve HORIZON-CL5-2023-D4-02 je spolu 5 tém z nich 4 typu IA a 1 téma typu CSA. Prepokladá sa, že z rozpočtu výzvy 54 000 00 EUR bude podporených približne 9 projektov.

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: FTO, zverejnené 28.4.2023, mit