Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Dissemination and exploitation Facility (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-05)Dátum otvorenia: 26. 04. 2023 00:00

Uzávierka: 28. 09. 2023 00:00 -

ID výzvy: Dissemination and Exploitation Support Facility (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-05)
Výzva zameraná na podporu projektov, ktorých cieľom je podporiť konzorcium, pozostávajúce z min. 3 subjektov s preukázateľnými skúsenosťami v oblasti diseminácie a exploatácie výstupov a výsledkov projektov.

Projekt by mal vytvoriť priestor, v ktorom by sa prebiehali  školenia a workshopy zamerané na komunikáciu, disemináciu a exploatáciu, na prístup ku kapitálu, výmenu overených postupov a networking pre subjekty z tzv. widening krajín, prednostne pre tých, ktorí čerpajú granty z programov H2020 a Horizont Európa. Úspešný projekt by tak mal poskytovať na mieru pripravené služby spojené so školeniami a študijné pobyty zamerané na matchmakingové podujatia, riadenie práv duševného vlastníctva, transfer vedomostí.

Hodnotenie výzvy je 1-fázové a prijímanie žiadostí končí 28.9.2023 o 17:00 hod.

Otvorená: 26. 4. 2023

Deadline: 28. 9. 2023

Kontakt na Slovensku – Kvetoslava Papanová