Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Call – Partnerships in Health (2024) – European Partnership: One Health Anti-Microbial ResistanceUzávierka: 25. 09. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-09-01

Rozpočet: 100 mil. EUR

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Téma výzvy:

 

HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-09-01:

European Partnership: One Health Anti-Microbial Resistance

Typ projektu: Cofund

Príspevok EK na partnerstvo: 100 mil. EUR

 

Pracovný program pre klaster Zdravie 2023 – 2024

Všeobecné prílohy k pracovnému programu Horizont Európa

HORIZON EUROPE Programme Guide

 

Kontakt v SR pre viac informácií: Monika Brečková, e-mail: monika.breckova@cvtisr.sk

 

Zdroj: EU F&T portal, mob