Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Call – Consolidating and developing the landscape of European research infrastructures by supporting research infrastructure policy in Ukraine (2024)Dátum otvorenia: 13. 06. 2024 00:00

Uzávierka: 19. 09. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-INFRA-2024-DEV-02-01

Rozpočet: 2 mil. EUR

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Téma výzvy:

 

HORIZON-INFRA-2024-DEV-02-01

Assessing the state of research infrastructures in Ukraine

 

Táto téma sa zameriava na hodnotenie stavu výskumných infraštruktúr na Ukrajine, identifikáciu kľúčových potrieb a vypracovanie investičného plánu na rekonštrukciu infraštruktúr.

 

Typ projektu: CSA

Približný rozpočet na projekt: 2 mil. EUR

Celkový rozpočet na tému: 2 mil. EUR

 

Pracovný program pre Výskumné infraštruktúry 2023 – 2024

Všeobecné prílohy k pracovnému programu Horizont Európa

HORIZON EUROPE Programme Guide

 

Kontakt v SR pre viac informácií: Monika Brečková, e-mail: monika.breckova@cvtisr.sk

 

Zdroj: EU F&T portal, mob