Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Border Management (HORIZON-CL3-2024-BM-01)Dátum otvorenia: 27. 06. 2024 00:00

Uzávierka: 20. 11. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL3-2024-BM-01

Rozpočet: 29 mil. €

Kontaktná osoba: Marta Kollárová
Výzva: Riadenie hraníc 2024 – HORIZON-CL3-2024-BM-01

Oblasti výzvy:

  • Efektívnejší dozor nad hranicami a námorná bezpečnosť
  • Zabezpečené a uľahčené prekročenie vonkajších hraníc
  • Lepšia colná bezpečnosť a bezpečnosť dodávateľského reťazca

Výzva má za cieľ dosiahnuť zlepšenú bezpečnosť pozemných a vzdušných hraníc EÚ, ako aj morských hraníc a námorného prostredia, infraštruktúr a činností, ako aj vonkajšej civilnej bezpečnosti EÚ, ďalej sa jedná o zlepšenie skúseností s prekračovaním hraníc pre cestujúcich a pracovníkov pohraničných orgánov (vrátane colnej, pobrežnej a pohraničnej stráže) pri súčasnom zachovaní bezpečnosti a monitorovaní pohybu cez vzdušné, pozemné a námorné vonkajšie hranice EÚ, podpore schengenského priestoru, znížení nelegálneho pohybu osôb a tovaru cez tieto hranice a ochrane základných práv cestujúcich, občanov EÚ aj štátnych príslušníkov tretích krajín a tiež zlepšenie bezpečnosti colného a dodávateľského reťazca prostredníctvom lepšej prevencie, odhaľovania, odrádzania a boja proti nezákonným činnostiam zahŕňajúcim toky tovaru cez hraničné priechody na vonkajších hraniciach EÚ a v dodávateľskom reťazci.

Pod uvedenou výzvou boli otvorené nasledovné témy:

HORIZON-CL3-2024-BM-01-01   Open Topic
HORIZION-CL3-2024-BM-01-02 Interoperability for border and maritime surveillance and situational awareness
HORIZON-CL3-2024-BM-01-03 Advanced user-friendly, compatible, secure identity and travel document management
HORIZON-CL3-2024-BM-01-04 Integrated risk-based border control that mitigates public security risk, reduces false positives and strengthens privacy
HORIZON-CL3-2024-BM-01-05 Detection and tracking of illegal and trafficked goods

Všetky témy jednotlivých výziev sú jednokolové (single stage) s uzávierkou 20. novembra 2024.
Konkrétne v tejto výzve sú päť témy IA.

 

Dôležité dokumenty k výzvam:
Aktualizovaný pracovný program pre Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť (17. apríl 2024) (Work Programme 2023-2025)
Všeobecné prílohy k pracovnému programu Horizont Európa – General Annexes

Nerobte zbytočné chyby pri podávaní žiadostí

 

Kontakt: Národný kontaktný bod v SR