Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Better prepared regional and local authorities to adapt to climate change (HORIZON-MISS-2021-CLIMA-01)Dátum otvorenia: 22. 06. 2021 00:00

Uzávierka: 14. 09. 2021 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2021-CLIMA-01

Rozpočet: 5 000 000 EUR

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Typ projektu: CSA

Typ výzvy: jednokolová výzva – single stage

Témy výzvy:

HORIZON-MISS-2021-CLIMA_01-01 Partner Search

Pracovný program 2021 – 2022 pre oblasť misií

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, mit