Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Záujemca o výzvy WIDERA a EIE

Partnerský formulár ponúka prejav záujmu subjektu zo Slovenska zapojiť sa do nasledujúcich výziev v oblastiach: Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru (ERA) a tiež Európske inovačné ekosystémy (EIE):

  • HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01: Twinning
  • HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04-01: Excellence Hubs
  • HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-70: Open schooling for science education and a learning continuum for all

  • HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-02: Integration of social innovation actors in innovation ecosystems
  • HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-01: Towards more inclusive networks and initiatives in European innovation ecosystems
  • HORIZON-EIE-2022-SCALEUP-01-01: Expanding Entrepreneurial Ecosystems
  • HORIZON-EIE-2022-SCALEUP-02-01: Expanding Investments Ecosystems

Viac informácií a kontakty na Slovensku

Zdroj: FTO portal, 30.11.2021 kas