Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuky z Izraela

Výskumníci z Bar Ilan University, Izrael hľadá projektových partnerov na spoluprácu vo výzve:

1, HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-08: Strengthening racial, ethnic and religious equality

2, HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-07: Politics and the impact of online social networks
and new media

V prípade záujmu kontaktujte priamo kontakty vo formulári1 alebo formulári2 alebo príslušné NCP.

18.2.2022 / aktualizácia 21.2.2022, elz