Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Talianska

Talianska nezisková organizácia (non-for-profit organization) Provincia S. Antonio dei Frati Minori, ktorá je súčasťou Rádu františkánov (Order of Franciscan Friars) má záujem o spoluprácu pri príprave spoločného projektového návrhu v rámci témy Klastra 5 Klíma, energetika a mobilita:

Ponúkajú na pilotné testovanie sieť kláštorov nachádzajúcich sa v severnom a južnom Taliansku. Tieto stavby sú ideálnym miestom na experimentovanie s technológiami pre obnovu historických budov, ktoré minimalizujú celkový vplyv na životné prostredie, spotrebu energie a uhlíkovú stopu budov, ako sa požaduje v popise témy HORIZON-CL5-2022-D4-02-05.

Viac o ponuke na spoluprácu nájdete v priloženom formulári.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte príslušné NCP.

13.5.2022, mit