Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Talianska

Talianska spoločnosť Koral Technologies, zameraná na výskum a vývoj inovatívnych riešení pre energeticky efektívnu elektroniku novej generácie, hľadá partnerov na spoluprácu pri príprave projektového návrhu v rámci výziev Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita:

a v rámci výziev Klastra 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír:

Spoločnosť v minulosti participovala na realizácií viacerých vedecko-výskumných projektoch v spolupráci s poprednými európskymi výskumnými inštitútmi z Rakúska, Holandska, Nemecka a Grécka a má skúsenosti s implementáciou H2020 projektov: AMable, TETRAMAX, KET4CP.

Viac informácií o ponuke nájdete v priloženom formulári.

Priamy kontakt: Dr. Roberto Guerino – roberto@koraltechnologies.com

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte príslušné NCP.

16.3.2022, mit