Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Rakúska

Ponúkame Vám profil z výskumnej skupiny Equi z Inštitútu pre pokročilé štúdie so sídlom vo Viedni. Skupina má skúsenosti s analýzou vzdelávania a analýzou sociálnej nerovnosti a hľadá ďalšiu spoluprácu v rámci výziev klastra 2 programu Horizont Európa