Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Maďarska

National Directorate General for Hospitals of Hungary, verejná organizácia zodpovedná za koordináciu, rozvoj a zabezpečenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb fungujúca aj ako správca takmer 100 nemocníc po celom Maďarsku, hľadá ako koordinátor projektových partnerov do formujúceho sa konzorcia pre nasledujúcu tému v klastri Zdravie:

HORIZON-HLTH-2022-IND-13-04: Setting up a European Smart Health Innovation Hub – CSA

Informácie o tíme

Zameranie projektu

V prípade záujmu sa obráťte priamo na kontakt uvedený v ponuke alebo príslušné NCP.

17.02.2022, mob