Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z fínskej univerzity pre výzvy wideningu

Univerzita z Fínska, konkrétne výskumná jednotka HAMK EDU na Univerzite aplikovaných vied v Häme (HAMK) z Fínska, sa chce pripojiť ako partner ku konzorciu, ktoré plánuje a/alebo pripravuje projektový návrh na nasledujúcu tému výzvy  v Horizonte Európa z oblasti Widening

HORIZON-WIDERA-2024-TALENTS-03-01: ERA Talents

HAMK je multidisciplinárna vysokoškolská inštitúcia a má pracovisko pôsobiace v regióne Kanta-Häme vo Fínsku. Naši výskumníci ponúkajú svoje odborných znalostí, ktorá podrobne uvádza našu odbornosť v súvislosti s témou hovoru a možnosti HAMK ako organizácie.

Pozrite si profil

Pre ďalšie informácie nás prosím kontaktujte priamo na: martti.majuri@hamk.fi

 

Kontakt na Slovensku – Kvetoslava Papánová