Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ERA Talents (HORIZON-WIDERA-2024-TALENTS-03)Dátum otvorenia: 25. 04. 2024 00:00

Uzávierka: 26. 09. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-WIDERA-2024-TALENTS-03

Kontaktná osoba: Kvetoslava Papanová
Výzva ERA Talents (HORIZON-WIDERA-2024-TALENTS-03) podporuje spoluprácu vo výskume a inováciách prostredníctvom medzisektorovej výmeny pracovníkov. Projekty by mali byť zamerané na posilnenie vzťahov medzi akademickým a súkromným sektorom, na väčšie zapojenie súkromných spoločností do výskumných a inovačných aktivít verejných výskumných inštitúcií a na podporu výmeny talentovaných pracovníkov medzi subjektmi akademického a neakademického sektora.

Text výzvy