Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Fínska pre Misiu

Fínske spoločnosti LUKE (Natural Resources Institute Finland) a ProAgria hľadajú konzorcium, ktoré kombinuje výskumné a poradenské kompetencie v oblasti manažmentu pôdy ponúkajú spoluprácu v rámci misie Dohoda o pôde pre Európu do výzvy:

HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-08 Next generation soil advisors

Ich ponuka pre konzorcium:

  • nové riešenia smerujúce k udržateľnému rozvoju
  • podporu novým podnikov využívajúcim biologické materiály
  • skúsenosti z oblasti výskumu a inovácie
  • skúsenosti s koordináciou a účasťou na projektoch v oblasti výskumu a inovácie
  • skúsenosti s koordináciou AKIS

Podrobné informácie nájdete v ponuke FI LUKE&ProAgria.

Zdroj: NCP Network, 8.2.2022, nakh