Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka z Albánska

Do pozornosti dávame formulár pre hľadanie partnerov z „Fan S. Noli University“ z Korça z Albánska.

Ponuka sa týka výzvy:

HORIZONT-WIDERA-2023-TALENTS-02-01: ERA Fellowships

HORIZONT-WIDERA-2023-ACCESS-02-01: Twinning

Viac informácií – príslušné NCP pre danú oblasť.