Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka spolupráce z Izraela pre Misiu

Izraelské environmentálne regionálne združenie The Sharon Region Environmental Unit (SREU) hľadá partnerské mestá, regióny a inštitúcie na nadviazanie spolupráce pri príprave projektových návrhov do otvorenej témy v rámci Misie adaptácia na zmenu klímy:

HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-04: Large scale demonstrators of climate resilience creating cross-border value

Združenie – Sharon Region Environmental Unit je od roku 1988 vládou zriadená platforma na podporu samospráv a lokálnych zástupcov pri plnení environmentálnych záväzkov. Je kľúčovým lídrom pri tvorbe lokálnych environmentálnych procesoch a zabezpečuje vypracovanie, konzultácie a podporu pre implementáciu environmentálnych riešení pre samosprávy v izraelskom regióne Sharon.

Viac podrobností o ponuke environmentálneho regionálneho združenia Sharon nájdete vo formulári.

8.2.2022, mit