Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ponuka na spoluprácu z Maďarska

The Centre for Social Sciences (CSS) Budapest hľadá partnerov na spoluprácu pre nasledujúcu tému v klastri Zdravie:

HORIZON-HLTH-2024-CARE-04-04-two-stage – Access to health and care services for people in vulnerable situations

Oblasť expertízy:

  • hodnotenie pohody, ako aj fyzického a duševného zdravia zraniteľných skupín
  • meranie prístupu k zdravotným a opatrovateľským službám rôznych skupín
  • poskytnutie spoľahlivých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát o nerovnostiach v prístupe k službám
  • odhalenie sociálnych, etnických, priestorových, finančných a ďalších bariér rovnakého prístupu k službám
  • pomáhať ľuďom v zraniteľných situáciách, aby mali lepší prístup k zdravotným a sociálnym službám

V prípade záujmu sa obráťte priamo na kontakt uvedený v ponuke alebo príslušné NCP.