Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partner z Poľska

Národná agentúra financujúca výskum a inovácie v Poľsku – Národné centrum pre výskum a vývoj (NCBR) má záujem pripojiť sa ku konzorciu v aktuálne otvorenej výzve Excelence Hubs – Excellence Hubs (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04) v časti Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru programu Horizont Európa.

Výzva je otvorená projektovým tímom aj zo Slovenska, ktoré by mohli mať záujem pridať sa s NCBR do konzorcia.

V prípade záujmu je k dispozícii ich profil a kontakt na: p. Zbyslawa Ziemackiho: zbyslaw.ziemacki@ncbr.gov.pl.

Kontakt na Slovensku

28. 1. 2022, kas