Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Francúzsky koordinátor hľadá partnerov na spoluprácu

Francúzsky koordinátor LIRIS laboratory (Laboratory of Image Informatics and Information Systems & National Institute of Applied Sciences) hľadá partnerov do konzorcia, ktoré pripravuje projektový návrh do témy Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita: HORIZON-CL5-2022-D6-02-07: New concepts and approaches for resilient freight transport and logistics networks against disruptive events (including pandemics)

Projekt bude zameraný na vývoj platformy na podporu rozhodovania pri organizácii multimodálnej dopravy (decision support platform for the organization of multimodal transport).

Konzorcium, ktoré je tvorené partnermi z akademického sektora (UK, AT, IT, FR, GE, PT, NL) hľadá ďalších priemyselných partnerov, veľké výrobné spoločnosti, ktoré organizujú svoju multimodálnu dopravu interne, alebo malé a stredné podniky, ktoré organizujú multimodálnu dopravu a prevádzkujú dopravné parky iných spoločností.

Viac informácií:

Types of the companies that could join the consortium as industrial partners:

  • Intermodal (multi-modal) logistics companies (work as the third party and provide transportation services by connecting the freight owner with transportation companies, e.g. truck companies, ship liners).
  • International transportation companies with global and multimodal transportation operations.
  • Transportation infrastructure authorities, companies, or operators: like road, rail, port, marine.
  • Companies with a global supply chain need to manage the flow of the supplies and goods within their global supply chain. The company should manage a part of logistic operations internally.

V prípade záujmu o bližšie informácie k ponuke kooordinátora kontaktujte priamo príslušné NCP.

17.6.2022, mit