Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Webinár pre oblasť Digitalizácia: Nadchádzajúce príležitosti v programe Horizont Európa


Začiatok: 13. 05. 2021 10:00

Koniec: 13. 05. 2021 11:30

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Národná kancelária Horizontu
Národná kancelária Horizontu Vás pozýva na webinár s názvom „Webinár pre oblasť Digitalizácia: Nadchádzajúce príležitosti v programe Horizont Európa”, ktorý sa bude konať online dňa 13.05.2021 od 10:00-11:30h a je zameraný na predstavenie nadchádzajúcich výskumno-inovačných príležitostí v rámci Klastra 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír v novom rámcovom programe Horizont Európa (2021-2027).

Tematické zameranie webináru bude na oblasť digitalizácie.

Cieľovou skupinou webináru sú vedci a inovátori z výskumných inštitúcií, univerzít a podnikov, ktorí majú záujem o účasť na výzvach v rámci oblasti digitalizácie v rámcovom programe Horizont Európa.

Podujatie sa bude konať online dňa 13.05.2021 od 10:00-11:30h. V prípade záujmu zúčastniť sa na podujatí je potrebné sa na podujatie registrovať do 12.05.2021 do 16:00h. Odkaz na pripojenie sa na podujatie Vám bude zaslaný na emailovú adresu uvedenú v registrácii deň pred podujatím.

Program podujatia

PREZENTÁCIE:

Kontext, rozpočet pracovného programu Klastra 4 a synergie s národnými iniciatívami a programom Digitálna Európa – Juraj Kubica (národný delegát)

Predstavenie nadchádzajúcich príležitostí zameraných na oblasť digitalizácie v rámci Klastra 4 a synergie – Erika Hlavatá (NCP)

Skúsenosti prijímateľov s podávaním žiadostí a implementáciou projektov z priamo riadených programov EÚ – Emil Fitoš (ITAS)

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá – NCP, tel: +421 2 69253 164

Zdroj: Národná kancelária Horizontu, 30.04.2021, erh

Pridať do Google Calendar