Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Webinár: Paušálne financovanie v Horizont Európa


Začiatok: 11. 05. 2023 10:00

Koniec: 11. 05. 2023 12:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Európska Komisia DG RTD

Miesto konania: online
Praktické skúsenosti s paušálnymi grantami a ako funguje paušálne financovanie v Horizonte Európa vám priamo predstaví Európska komisia na svojom online webinári s názvom – Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a proposal?, ktorý sa koná dňa 11. mája 2023 od 10.00 do 12.00 hod. a je určený všetkým žiadateľom a príjemcom, ktorí majú záujem o projekty financované formou paušálnej sumy. Podujatie sa zameria na to, ako funguje paušálne financovanie a čo treba zvážiť pri písaní návrhu.

Horizont Európa využíva paušálne financovanie na zníženie administratívnych a finančných chýb. Paušálne sumy zjednodušujú program tým, že odstraňujú potrebu vykazovať skutočné náklady. To znamená jednoduchší prístup k programu Horizont Európa, najmä pre malé organizácie a nováčikov, ktorým často chýbajú skúsenosti a kapacity na zvládnutie zložitých pravidiel pre skutočné náklady.
Ak chcete sledovať tento webinár je to možné priamo zo stránky podujatia, nie je potrebná žiadna registrácia.

Podujatie môžete sledovať dňa 11. mája 2023 od 10.00 do 12.00 hod. podľa naplánovaného programu.

Program:

10:00 Welcome and Agenda

Ulrich GENSCHEL (RTD.H3), Head of Sector – Simplification of Horizon funding

10:10 Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a lump sum proposal?

Ulrich GENSCHEL (RTD.H3) [presentation]

10:45 Practical experience with lump sum grants

Panel discussion with invited guests moderated by Bénédicte CHARBONNEL (RTD.H3)

11:15 Q&A session

11:50 Wrap up and next steps

12:00 End of the meeting

Zdroj: EK, 30. 5. 2023, mak

Pridať do Google Calendar