Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Training: How to approach a successful proposal in CBE JU


Začiatok: 22. 04. 2024 14:30

Koniec: 22. 04. 2024 18:30

Typ podujatia: Prednáška

Organizátor: CBE JU

Miesto konania: Avenue de la Toison d'Or 56-60, B-1060 (CBE premises at White Atrium Building), Brusel

Štát: Belgicko
Do pozornosti dávame zaujímavé školenie na tému „Ako pristupovať k úspešnému návrhu v CBE JU – so skúsenosťami z rozširujúcich sa krajín“, ktoré sa uskutoční dňa 22.apríla 2024 v Bruseli.

Školenie je zamerané na potenciálnych žiadateľov z CBE JU z tzv. widening krajín a nadväzuje na CBE JU INFO DAY dňa 23. apríla 2024.

Podujatie je spoločne organizované medzi CARE4BIO a NCP_WIDERA.NET spolu s CBE JU, a je zamerané na zlepšenie zručností pri písaní návrhov a objavovanie úspešných príbehov v rámci projektov CBE JU/BBI.

NCP.WIDERA_NET projekt prepláca na uvedené školenie cestovné náklady do sumy 1.000,-EUR na osobu.

 

Program školenia

Registrácia je do 17.apríla 2024 :online registration form

Pridať do Google Calendar