Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

CBE JU 2024 Informačný deň & registrácia

Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály – CBE JU zverejnil program informačného dňa k výzve CBE JU 2024 v rozsahu zverejnených priorít a pracovného programu. Zároveň otvoril registráciu, ktorá je je bezplatná, ale z bezpečnostných dôvodov je v prípade plánovania osobnej účasti na podujatí povinná.

Dopoludňajší program je zameraný na:

  • priority a témy výzvy,
  • pravidlá a podmienky výzvy,
  • špecifické požiadavky výzvy,
  • proces predkladania a hodnotenia návrhov.

Projektoví manažéri sa tiež podelia o svoje skúsenosti a tipy ako napísať dobrú žiadosť.

Veľká časť podujatia bude venované osobným stretnutiam registrovaných účastníkov vo vyhradenom priestore.

Vo výstavnej zóne bude možné nadviazať kontakt so zástupcami Európskej komisie, pracovníkmi CBE JU, národnými kontaktnými bodmi, zástupcami iných programov a Výskumnej informačnej služby.

Zaregistrujte sa najneskôr do 15. apríla 2024 do 17:00 SEČ.

Tí, ktorí sa nemôžu zúčastniť podujatia osobne majú príležitosť sledovať na stránke podujatia v priamom prenose z Bruselu, klásť otázky a tiež komunikovať s inými potenciálnymi uchádzačmi na sieťovej platforme CBE JU.

 

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte SK NCP

CL6 NCP, 22.02.2024, nakh