Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Online Info Day & Long-Term Virtual Matchmaking (B2B-Meetings) Opportunity


Začiatok: 28. 10. 2021 09:00

Koniec: 28. 10. 2021 11:30

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Danube Region Strategy, CVTI SR, FFG

Miesto konania: online
Danube Region Strategy organizuje dňa 28.10. 2021 od 9:00 do 11:30hod. online podujatie s podtitulom „Facilitating Research & Innovation Cooperation in the Danube Region“ zamerané na možnosti využitia „wideningových“ nástrojov v rámci špecializovaných výziev časti „Rozširovanie účasti a šírenie excelentnosti“ programu Horizont Európa.

Rozširovanie Horizont Európa

Na informačnom dni 28. októbra 2021 predstaví zástupca Európskej komisie hlavné podmienky výziev programu Horizont Európa v časti „Rozširovanie“ so zameraním na rôzne novinky, nové možnosti a aktivity. Okrem toho budú predstavené aj niektoré z doposiaľ úspešne implementovaných „Widening“ projektov v predchádzajúcich rámcových programoch EÚ.

Otázkam a odpovediam bude venovaný priestor tak, aby bolo možné objasniť čo najviac problémov. Informačný deň bude doplnený o možnosť nepretržitých (dlhodobých) virtuálnych stretnutí (B2B), ktoré budú trvať až do 15. marca 2022 (koniec posledného termínu na predloženie projektových návrhov do Horizontu Európa časť „Rozširovanie“).

V súvislosti s tým bolo zriadený virtual matchmaking priestor, kde je možné sa prihlásiť a vyhľadať spoluprácu v rámci Teaming, twinning, ERA chair a excellence hubs projektov. Priestor na virtuálne B2B stretnutia bude sprístupnený do 15. marca 2022 (koniec posledného termínu na predloženie projektových návrhov).

Zameranie na výzvy:

Viac informácií na oficiálnej stránke eventu a link na registráciu.

Kontakt na Slovensku – Kvetoslava Papanová.

Zdroj: DRS, 4 .10. 2021 kas

Pridať do Google Calendar