Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Národné tripartitné podujatie EOSC


Začiatok: 31. 05. 2023 09:00

Koniec: 31. 05. 2023 13:00

Typ podujatia: Konferencia

Miesto konania: Bratislava

Štát: Slovenská republika
Prihláste sa na Národné tripartitné podujatie EOSC, ktoré sa uskutoční dňa 31. mája 2023 v priestoroch CVTI SR. Podujatia sa okrem národných zainteresovaných organizácií a osôb zúčastnia aj predstavitelia Európskej komisie a EOSC asociácie. 

Cieľom národných tripartitných podujatí EOSC je podporiť implementáciu zásad EOSC a systém otvorenej vedy v jednotlivých členských krajinách. Slovensko, zastúpené v EOSC asociácií CVTI SR, ktoré je mandátnou organizáciou, usporadúva národné tripartitné podujatie po prvý krát. Cieľom podujatia je tiež zosúladiť vnútroštátne politiky s politikami EÚ za účelom zlepšenia publikovania výskumných výsledkov formou FAIR dát.

Prehľad aktivít Slovenska pri uplatňovaní zásad EOSC nájdete TU. 

O čase, programe podujatia, ako i ďalších informáciách Vás budeme priebežne informovať.

Všetky aktuálne informácie o podujatí nájdete tiež na stránke slovenského sekretariátu EOSC: ERA Portál Slovensko | Európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC) (eraportal.sk).

O národných tripartitných podujatiach

Zameranie podujatia

Využite príležitosť a príďte sa dozvedieť viac o celoeurópskej iniciatíve Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC). Na podujatí zaznejú informácie o aktuálnom stave iniciatívy EOSC a otvorenej vedy na národnej i európskej úrovni. Máte možnosť prispieť vlastnými postrehmi a skúsenosťami. Národné tripartitné podujatie je určené pre vedeckú komunitu, ktorá sa zaujíma o princípy otvorenej vedy a iniciatívy EOSC. Konkrétne bude podujatie určené pre:

  • Vedeckú komunitu
  • Zainteresované osoby a organizácie v oblasti otvorenej vedy
  • Politických predstaviteľov

Konkrétne témy a vystupujúcich rečníkov podujatia si môžete pozrieť v programe.  Podujatie sa bude konať hybridnou formou. Preferovanú možnosť Vašej účasti prosíme vyznačte v registračnom formulári.

Zverejnené: 12.04.2023; autor: onz

Pridať do Google Calendar