Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačný webinár k výzvam ERA 2021 – 22


Začiatok: 15. 06. 2021 10:00

Koniec: 15. 06. 2021 12:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: TC AV ČR a Národná kancelária Horizontu

Miesto konania: online
Technologické centrum AV ČR v spolupráci s Národnou kanceláriou Horizontu v SR Vás pozývajú na informačný webinár k výzvam ERA 2021 – 22 a ďalším súvisiacim témam, ktorý sa bude konať dňa 15. 6. 2021 od 10:00 do 12:00 hod. online.

Webinár je zameraný na predstavenie výziev na roky 2021 – 22 programu Horizont Európa (HE) v časti podporujúcej reformy systémov VaI a prehlbovanie európskeho výskumného priestoru (ERA).

Pôjde o témy, ktoré sú zaujímavé aj pre slovenské subjekty, najmä z hľadiska zavádzania osvedčených postupov alebo inštitucionálnych zmien cielených na zvýšenie účasti nielen v projektoch v HE, ako:

  • budovanie celoeurópskeho systému preškoľovanie manažérov výskumu,
  • podpora štandardizácie (Standardisation Booster),
  • pilotná fáza Testing the ERA Hub concept,
  • podnikanie v EÚ a Afrike (Innowwide Bridging Facility – support to innovative European and African SMEs in conducting viability Assessment Projects, VAPs, in Europe and Africa),
  • Open Science (napr. Support to changes in the assessment of research and researchers to reward the practice of open science),
  • vzdelávanie vo vede/komunikácie o vede (vybudovanie European competence centre for science communication),
  • rodová rovnosť (vznik Centre of excellence on inclusive gender equality in R & I),
  • etika a integrita (napr. quality of Research Ethics expertise).

PREZENTÁCIE

výzvy ERA 2021 -22 a widening

Usporiadateľ: Anna Vosečková (TC AV ČR) – e-mail na usporiadateľa: voseckova@tc.cz

Kontakt v SR: Kvetoslava Papanová

Pridať do Google Calendar