Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačné dni k misiám EÚ – výzvy na rok 2023


Začiatok: 17. 01. 2023 09:00

Koniec: 18. 01. 2023 16:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Európska komisia

Miesto konania: online
Európska komisia organizuje v dňoch 17. a 18. januára 2023 sériu informačných dní, počas ktorých predstaví nové pracovné programy pre misie EÚ na roky 2023 a 2024. Hlavným cieľom podujatia bude predstavenie nových výziev a tém na rok 2023 z nového Pracovného programu pre všetky misijné oblasti:

ZÁZNAM z podujatia

Podujatie sa uskutoční online, bude vysielané cez platformu Webex. Na podujatie je potrebné sa vopred registrovať.

Na podujatí budú potenciálnym žiadateľom poskytnuté konkrétne informácie o nových témach pracovného programu misií, možnostiach financovania a harmonogramoch nadchádzajúcich výziev.

Program podujatia:

17. január 2023:

  • Misia Adaptácia na zmenu klímy
  • 11:20 – 12:40 – Misia Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá
  • Misia Rakovina

18. január 2023:

  • Misia Oceán, moria a vody
  • Misia Dohoda o pôde pre Európu

Viac informácií:

Odkazy na predchádzajúce Infodni Európskej komisie k misiám EÚ:

Zdroj: CINEA, 9.1.2023, mit

Pridať do Google Calendar