Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Horizon Europe – Industry 2023 Brokerage event (Klaster 4)


Začiatok: 14. 12. 2022 09:00

Koniec: 16. 12. 2022 00:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: NCP4Industry

Miesto konania: online
Sieť Národných kontaktných bodov programu Horizont Európa pre klaster 4, časť priemysel – NCP4Industry organizuje online brokerage event, ktorý sa uskutoční dňa 14. 12. 2022 prostredníctvom platformy b2match.

Brokerage event sa zameriava na vyhľadávanie partnerov do konzorcií v rámci výziev v novom pracovnom programe klastra 4 na roky 2023-2024, a to na časti:

  • Destination 1: Climate neutral, Circular and Digitised Production,
  • Destination 2: Increased Autonomy in Key Strategic Value Chains for Resilient Industry

Viac informácií a možnosť registrácie na brokerage event

Viac informácií ako správne pripraviť tzv. krátku „pitch“ prezentáciu nájdete na našom webe v e-learningovom videu s názvom Hľadanie partnerov do konzorcia.

Súvisiace podujatie:

12. – 14. 12. 2022  – Informačné dni programu Horizont Európa ku Klastru 4, viac informácií

Hero Image

Zdroj: b2match platforma, 28.11.2022, erh

Pridať do Google Calendar