Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

GREENET Brokerage Event for HE Cluster 5 – 2023 calls


Začiatok: 15. 12. 2022 13:00

Koniec: 15. 12. 2022 17:30

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: Národné kontaktné body v rámci projektu GREENET a siete EEN

Miesto konania: online
Sieť Národných kontaktných bodov pre oblasť klímy energetiky a mobility v rámci projektu GREENET v spolupráci s medzinárodnou sieťou Enterprise Europe Network vás dňa 15. decembra 2022 pozývajú na virtuálne partnerské podujatie – brokerage event k prvým výzvam nového pracovného programu pre Klaster 5. Podujatie s názvom GREENET Brokerage Event for HE Cluster 5 – 2023 calls sa uskutoční v nadväznosti na Informačné dni Európskej komisie na platforme b2match.

Hero Image

Podujatie je ideálnou príležitosťou pre hľadávanie partnerov do vznikajúcich konzorcií pre podanie projektových návrhov do čoskoro otvorených výziev programu Horizont Európa v rámci Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita. Zúčastniť sa môže akákoľvek výskumná inštitúcia, univerzita či podnik, ktoré majú záujem o účasť vo výzvach alebo si chcú nájsť partnerov do konzorciálnych projektov!  

V prípade záujmu o účasť sa BEZPLATNE registrujte a dôkladne vyplňte profil Vašej organizácie. Následne vás budeme kontaktovať v prípade ak si váš profil bude vyžadovať doplnenia, aby mohla prebehnúť jeho validácia.

POZOR!!! Registrácia je otvorená len do 28. novembra 2022 tak neváhajte a prihláste sa ešte dnes!

Čím skôr sa registrujete, tým skôr si môžete vyberať partnerov na stretnutia. Stretnutie sa uskutoční len ak ho potvrdí aj druhá strana. Pri registrácii v 3. kroku (PROFILE) v poslednej kolónke vyberte prosím možnosť: „SLOVAKIA – CVTI SR“

Program podujatia:

  • 15.12.2022 od 13:10 – 15:00 hod: Pitching session
  • 15.12.2022 od 15:10 – 17:30 hod: online bilaterálne stretnutia

Viac informácií ako správne pripraviť tzv. krátku „pitch“ prezentáciu nájdete na našom webe v e-learningovom videu s názvom Hľadanie partnerov do konzorcia

Pre koho je podujatie určené?

Podujatie je vhodné pre každého, koho zaujímajú výzvy programu Horizont Európa t.j. univerzity, výskumné centrá, súkromné ​​​​spoločnosti (vrátane start-upov, malých a stredných podnikov – SMEs či veľkých spoločností), samosprávy, asociácie/ federácie, verejné orgány/ vládne organizácie, mimovládne organizácie, klastre, ostatné zainteresované strany v oblasti výskumu a vývoja atď.

CVTI SR ako súčasť siete Enterprise Europe Network sa snaží podporiť potenciálnych žiadateľov zo Slovenska s cieľom zvýšiť ich účasť v projektoch medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce a zapojiť ich aj do kvalitných konzorciálnych projektov programu Horizont Európa. Cieľom podujatia je prepojiť regionálnych a medzinárodných hráčov zo sektora klímy, energetiky a mobility, ktorí majú záujem nájsť si partnera na spoluprácu do konzorciálnych projektov v rámci nadchádzajúcich výziev Klastra 5, ktoré budú otvorené 13. decembra 2022.

Viac informácií o podujatí, o podmienkach validácie vášho profilu príslušným Národným kontaktným bodom a možnostiach vystúpiť v rámci sekcie krátkych prezentácií, kde budete mať jedinečnú príležitosť odprezentovať svoj projektový zámer, nájdete na stránke podujatia.

S registráciou v systéme b2match a vypracovaním profilu vám radi pomôžeme, prosím kontaktujte:

  • Národný kontaktný bod pre Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita: Miroslava Tužinská
  • CVTI SR EEN konzultant: Matej Smrek, matej.smrek@cvtisr.sk

Zdroj: b2b, 9.11.2022, mit

Pridať do Google Calendar