Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EU Missions calls 2022 – virtual brokerage event


Začiatok: 19. 05. 2022 10:00

Koniec: 19. 05. 2022 18:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: projekt Bridge2HE, APRE

Miesto konania: online
Národné kontaktné body v rámci projektu Bridge2HE, vás pozývajú dňa 19. mája 2022 na medzinárodné online networkingové podujatie EU MISSION CALL 2022 – virtual brokerage event, ktoré sa bude konať v nadväznosti na Informačné dni k Misiám EÚ organizované Európsku komisiou v dňoch 17. – 18. mája 2022.

Cieľom podujatia je prepojiť regionálnych a medzinárodných hráčov, ktorí majú záujem nájsť si partnera na spoluprácu do projektov v rámci nových misijných výziev, ktoré budú otvorené od mája 2022. Registrácia účastníkov na brokerage event je otvorená do 17. mája 2022. Účasť na podujatí je bezplatná.

Národná kancelária Horizontu sa snaží podporiť potenciálnych žiadateľov zo Slovenska s cieľom zvýšiť ich účasť v projektoch medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce a zapojiť ich aj do kvalitných konzorciálnych projektov.

V rámci podujatia – brokerage event budete mať možnosť:

 • zúčastniť sa výnimočných B2B online stretnutí,
 • spoznať nových a aj potenciálnych partnerov pre svoje aktivity na vopred naplánovaných 20-minútových online stretnutiach,
 • diskutovať s nimi o svojich najnovších výskumných a inovačných aktivitách,
 • prezentovať vlastné už zrelšie projektové zámery a získať tak spätnú väzbu a strategických partnerov pre spoločný medzinárodný konzorciálny projekt. 

Registrácia účastníkov na brokerage event je otvorená do 17. mája 2022. Účasť na podujatí je bezplatná.

S registráciou v systéme b2match a vypracovaním profilu vám radi pomôžeme, neváhajte nás kontaktovať.      

Pre koho je podujatie určené? 

Podujatie je vhodné pre všetkých, ktorí majú záujem o účasť na európskych projektoch v rámci nadchádzajúcich výziev misií EÚ, ako napr:

 • Univerzity
 • Výskumné centrá
 • Súkromné spoločnosti (vrátane MSP a veľkých spoločností)
 • Obce
 • Združenia/federácie
 • Verejné orgány/vládne organizácie
 • Mimovládne organizácie
 • klastre, huby

Zroj: Newsletter Bridge2HE, 29.4.2022, akt. 10.5.2022, mit

Pridať do Google Calendar