Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EOSC Symposium 2021


Začiatok: 15. 06. 2021 09:00

Koniec: 18. 06. 2021 15:15

Typ podujatia: Sympózium

Organizátor: EOSC Association

Miesto konania: online
V dňoch 15. – 18. júna 2021 sa uskutoční najväčšie každoročné podujatie EOSC komunity, sympózium s názvom „EOSC Symposium 2021: Implementing an inclusive European Open Science Cloud“.

EOSC sympasioum 2021

Podujatie sa uskutoční online a bude zahŕňať aktuálne informácie venované budúcim výzvam EOSC v rámci programu Horizont Európa. Účastníci budú mať možnosť dozvedieť sa o prioritách EOSC počas implementačnej fázy v rokoch 2021 – 2027, o mechanizmoch zapojenia do EOSC na vnútroštátnej úrovni a o spolupráci medzi výskumnými infraštruktúrami a ekosystémom EOSC. Na podujatí bude tiež priestor na otvorené otázky týkajúce sa EOSC a asociácie EOSC.

Európsky cloud pre otvorenú vedu je celoeurópskou iniciatívou na podporu otvorenej vedy a otvorených inovácií. Vytvorenie asociácie EOSC v roku 2020 je kľúčovým krokom pre ďalšie aktivity iniciatívy.

Program podujatia a registrácia

Kontakt v SR pre viac informácií

Zdroj: EOSC, 07.06. 2021, mob

Pridať do Google Calendar