Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

CZ-SK Infodeň k ERA Talents


Začiatok: 15. 06. 2022 14:00

Koniec: 15. 06. 2022 15:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Národná kanceláraia Hotizontu, AV TC ČR

Miesto konania: online
Národná kancelária Horizontu spolu s českým Technologickým centrom AV ČR organizujú spoločný informačný webinár k novému nástroju ERA Talents.

Webinár sa bude konať dňa 15. júna 2022 v popoludňajších hodinách od 14:00 hod. online.

Detailne bude predstavený obsah výzvy tohoto nového nástroja programu Horizontu Európa podporujúceho tzv. wideningové krajiny (napr. špecifické podmienky, vysielanie pracovníkov, očakávané výstupy, medziodvetvová mobilita, návratová fáza či reintegrácia) a pokúsime sa zodpovedať na otázky od účastníkov.

Program webinára

Prezentácie:

Papanová Kvetoslava

Vosečková Anna

Registrácia

Záznam z podujatia

Kontakt na Slovensku

Kontakt na usporiadateľa v ČR: voseckova@tc.cz

9.5.2022 kas

Pridať do Google Calendar