Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Clean Hydrogen Joint Undertaking Info day 2022


Začiatok: 15. 03. 2022 09:15

Koniec: 15. 03. 2022 15:45

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Clean Hydrogen JU

Miesto konania: online
Spoločný podnik pre čistý vodík (Clean H2 JU) zverejnil 1. marca 2022 prvú výzvu na predkladanie projektových návrhov (HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-1) s rozpočtom 300,5 M EUR. Spolu 41 tém výzvy bude otvorených 31.3.2022, ale už teraz sú zverejnené ich znenia na portali F&T Opportunities.

Výzva je zameraná na podporu vodíkových údolí, hodnotových reťazcov vodíka, škálovanie a nasadenie vodíkových technológií v ťažkom priemysle a na energiu náročných odvetviach priemyslu, v letectve a doprave, produkciu, skladovanie a distribúciu zeleného vodíka.

Náležitosti výzvy budú predstavené na Informačnom dni – Info Day – Presentation of the Call 2022, ktorý sa uskutoční 15. marca 2022 od 9:15 hod.

PROGRAM podujatia

REGISTRÁCIA

8.3.2022, mit

Pridať do Google Calendar