HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Spoločný podnik pre čistý vodík zverejnil prvú výzvu

Aktualita

Spoločný podnik pre čistý vodík (Clean H2 JU) zverejnil 1. marca 2022 prvú výzvu (HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-1) na predkladanie projektových návrhov. Spolu 41 tém výzvy bude otvorených 31. marca 2022, ale už teraz sú zverejnené ich znenia na portali F&T Opportunities.

Cieľom partnerstva je urýchliť vývoj a zavádzanie európskych čistých vodíkových technológií a prispieť tak k udržateľnému, dekarbonizovanému a plne integrovanému energetickému systému. Vodík sa považuje za kľúčové riešenie pre ťažko dekarbonizovateľné odvetvia, ako sú letectvo, ťažký a chemický priemysel, ktoré nemôžu byť úplne elektrifikované alebo na svoje priemyselné procesy potrebujú vysokoteplotné teplo. Partnerstvo sa zameria sa na výrobu, distribúciu a skladovanie čistého vodíka s cieľom dodávať energiu pre ťažko dekarbonizovateľné odvetvia a vysokovýkonné dopravné aplikácie.

Výzva je zameraná na podporu vodíkových údoli, hodnotových reťazcov vodíka, škálovanie a nasadenie vodíkových technológií v ťažkom priemysle a na energiu náročných odvetviach priemyslu, v letectve a doprave, produkciu, skladovanie a distribúciu zeleného vodíka.

Clean Hydrogen JU call for proposals

Dňa 25. 2. 2022 prijalo partnerstvo Strategický výskumný a inovačný program – SRIA, ktorý obsahuje všeobecné usmernenia pri vypracovaní pracovných programov Clean H2 JU v programe Horizont Európa a kde sú špecifikované priority a orientácia podpory spoločného podniku na najbližšie obdobie.

41 tém, ktoré sú súčasťou vyhlásenej výzvy je zameraných na nasledovné aktivity:

  • 10 tém – produkcia zeleného vodíka
  • 11 tém – skladovanie a distribúcia vodíka
  • 8 tém – vodíkové technológie v doprave
  • 4 témy – vodíkové technológie pre energetiku a vykurovanie
  • 5 prierezových tém
  • 2 témy na podporu vodíkových údolí
  • 1 téma podpory strategického výskumu vodíka

Časový harmonogram:

Rozpočet v M EUROtvorenie výzvy:Ukončenie výzvy:
Témy s uzávierkou 31/05/2022 179,531 . marec 202231 . máj 2022 (17:00 hod SEČ)
Témy s uzávierkou 20/09/2022121,031. marec 202220. september 2022 (17:00 hod SEČ)
Celkový rozpočet300,5  

Dôležité dokumenty k výzve:

Výzva bude predstavená na pripravovanom Informačnom dni – Info Day – Presentation of the Call 2022, ktorý sa uskutoční 15. marca 2022. Bol zverejnený predbežný program podujatia.

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/sites/default/files/2022-02/Banner_webpage_InfoDay_2022.png

Zdroj: Clean H2 JU, 2.3.2022, mit